Bli kund Annonsera
tisdag 30 november 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 november 2021,

IMY varnar Migrationsverket

Integritetsskyddsmyndigheten varnar för risken att Migrationsverkets hantering av ett visumsystem mellan EU-länderna kan strida mot dataskyddsförordningen.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, har enligt ett pressmeddelande granskat hur Migrationsverket använder ett informationssystem för utbyte av uppgifter om visum mellan EU:s medlemsländer.

IMY har enligt pressmeddelandet beslutat att utfärda två varningar eftersom Migrationsverkets behandling sannolikt kan komma att bryta mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen, GDPR.

Det finns enligt IMY en risk att det kan uppstå felaktigheter vid utveckling och fortsatt förvaltning av informationssystemet på grund av otydligheter kring it-dokumentationen samt en risk att användarloggar sparas för länge eftersom Migrationsverket saknar en rutin för gallring av användarloggar.

Jonas Agnvall som har letts IMY:s granskning säger i en kommentar i pressmeddelandet att det inte har konstaterats några faktiska brister i Migrationsverkets hantering av personuppgifter men att IMY varnar för att det finns ett par potentiella risker.

IMY har enligt pressmeddelandet en skyldighet att granska den nationella delen av informationssystemet minst en gång vart fjärde år och har denna gång genomfört tre inspektioner på plats hos Migrationsverket.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt