Bli kund Annonsera
måndag 1 mars 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 februari 2021,

Konkurrensverket får utökade befogenheter

Riksdagen har beslutat att stärka Konkurrensverkets befogenheter på konkurrensområdet.

Konkurrensverket får i fortsättningen som första instans besluta i frågor om konkurrensskadeavgift. Konkurrensverket får även utökade befogenheter vid platsundersökningar och rätt att besluta om utredningsskadeavgift, det vill säga en sanktion mot företag som inte medverkar under utredningen av den överträdelse som företaget är misstänkt för.

Till grund för förändringarna ligger bland annat ett EU-direktiv vars syfte är att harmonisera och stärka konkurrenstillsynen inom EU.

Konkurrensverket har sedan tidigare beslutanderätt i frågor om företagskoncentrationer och rätt att ålägga företag att upphöra med överträdelser av de konkurrensrättsliga förbuden.

Lagändringarna träder i kraft 1 mars 2021.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt