Bli kund Annonsera
söndag 24 januari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 januari 2021,

Ett framgångsrikt år för projektet snabbare lagföring

Satsningen på en snabbare lagföring har minskat tiden mellan brott och avgörande. Nu tar ett mål som avgörs inom ramen för snabbare lagföring i genomsnitt drygt två veckor att avgöra vid Södertörns tingsrätt. Tingsrätten är med i projektet sedan januari 2020 och försöksverksamheten finns nu i tingsrätter över hela landet.

Försöksverksamheten ”Snabbare lagföring” är ett regeringsuppdrag med syfte att uppnå en mer sammanhållen lagföringsprocess med minskad handläggningstid. Arbetssättet innebär förenklat att polisen på plats vid gärningstillfället slutför förundersökningen och delar ut böter eller bokar en preliminär tid för huvudförhandling vid tingsrätten. Södertörns tingsrätt ingår i försöksverksamheten sedan januari 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande från Södertörns tingsrätt.

- Det har gått bra. Vi har under 2020 avgjort 2.241 mål inom ramen för snabbare lagföring. Från det att ett mål kommer in till domstolen till dess att domstolen meddelar dom tar det i genomsnitt lite drygt två veckor. I dagsläget har tingsrätten förhandlingar varje vecka i snabbspårsmål. Det uppger Eva-Lena Norgren, lagman vid Södertörns tingsrätt, i pressmeddelandet.

Alla mål inom försöksverksamheten som kommer till domstolen går inte heller till förhandling. I ungefär 70 procent av målen meddelar tingsrätten dom utan att hålla någon förhandling. Det rör sig då om brott där den åtalade riskerar ett bötesstraff, den åtalade inte begär en förhandling och tingsrätten inte ska höra målsäganden eller vittnen.

Snabbare lagföring är ett myndighetsgemensamt försök. På nationell nivå ingår förutom Sveriges Domstolar även Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Kriminalvården och Rättsmedicinalverket.

Försöksverksamheten startade 2018 i Stockholmsregionen och byggdes under 2020 ut till att innefatta samtliga tingsrätter i Stockholms län samt Gotlands tingsrätt. Vid ingången av 2021 utökades försöket till delar av samtliga polisregioner i Sverige.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt