Bli kund Annonsera
måndag 18 januari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 18 december 2020,

Granskning av brottsbekämpande myndigheter

Datainspektionen har undersökt vilken förmåga brottsbekämpande myndigheter har att upptäcka, hantera och dokumentera personuppgiftsincidenter och konstarerar att det finns en god beredskap.

Datainspektionen uppger i ett pressmeddelande att brottsdatalagen som trädde i kraft 2018 ställer krav på att berörda myndigheter ska rapportera vissa personuppgiftsincidenter.

Datainspektionen har enligt pressmeddelandet granskat sju myndigheter i syfte att undersöka myndigheternas förmåga att upptäcka personuppgiftsincidenter, hantera eventuella incidenter, dokumentera incidenter och vilken information och utbildning personalen har fått när det gäller personuppgiftsincidenter.

Myndigheterna som har granskats är Polisen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket.

Datainspektionen uppger i pressmeddelandet att på det hela taget ser myndigheternas rutiner för personuppgiftsincidenter bra ut.

Datainspektionen har efter avslutad granskning gett ett antal rekommendationer till respektive myndighet som till exempel att regelbundet utvärdera åtgärderna för att upptäcka incidenter, kontrollera att rutinerna följs och informera personalen om hur personuppgifter ska hanteras och rapporteras.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt