Bli kund Annonsera
fredag 30 oktober 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 oktober 2020,

Ny GD för Domstolsverket

Thomas Rolén tillträder som ny generaldirektör för Domstolsverket.

Thomas Rolén kommer närmast från rollen som kammarrättspresident för Kammarrätten i Stockholm. Innan dess var han Domstolsverkets generaldirektör under tre år. Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

- Domstolsverket har ett viktigt uppdrag. Det handlar såväl om arbetet med att stärka domstolarnas ställning som att med digitaliseringens hjälp effektivisera verksamheten för både medborgarnas och domstolarnas bästa, säger Thomas Rolén i pressmeddelandet.

Thomas Rolén konstaterar att arbetet som generaldirektör kommer att innebära att hantera viktiga frågor på såväl kort som lång sikt.

- I det korta perspektivet handlar det bland annat om hur vi ska hantera effekterna av pandemin i form av att en del mål inte har kunnat avgöras, men också hur vi tar tillvara de effektiviseringar i arbetssätt som pandemin har fört med sig.

- På längre sikt kommer den grundlagsutredning som ordföranden vid Högsta domstolen Anders Eka leder få stor betydelse. Den ska se över domstolarnas och Domstolsverkets roll ur ett grundlagsperspektiv och resultateten blir självklart viktiga för vår verksamhet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt