Bli kund Annonsera
onsdag 5 augusti 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 16 juli 2020,

Advokat blir expert i miljöutredning

Tove Andersson, partner och specialist inom miljörätt vid Setterwalls, har förordnats av Miljödepartementet att vara expert i Utredningen om översyn av artskyddsförordningen.

Utredningen, som leds av den särskilda utredaren Lars Tysklind, ska se över artskyddsförordningen och ta ställning till om ändringar i miljöbalkens ersättningsbestämmelser eller andra delar av balken är nödvändiga för att översynens syfte ska kunna nås.

Bakgrunden till uppdraget är bland annat att nuvarande artskydd har kritiserats för att inte i tillräcklig grad vara tillämpbart, effektivt och rättssäkert. Översynen ska säkerställa ett regelverk som effektivt och rättssäkert kan skydda hotade arter och är tydligt gentemot markägare om när man har rätt till ersättning. För att värna äganderätten ska rättssäkerheten för markägare och företag stärkas.

Inom ramen för uppdraget, som ska redovisas senast den 14 maj 2021, har förordnats en expertgrupp.

-Vi är många som välkomnar denna utredning. Artskyddets tillämpning i Sverige är och har länge varit problematisk för både markägare och företag inte minst sett till att reglerna omgärdats av stor oförutsägbarhet. Särskilt positivt är hur framträdande kraven är på tydlighet och rättssäkerhet i kommittédirektivet samt att det ska analyseras och klarläggas hur långtgående skydd som EU-rätten kräver, säger Tove Anderssons i ett pressmeddelande.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt