Bli kund Annonsera
onsdag 5 augusti 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 juli 2020,

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2020 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Regeringskansliet presenterar i ett dokument en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft under första halvåret 2020. Här presenteras några exempel.

Finansdepartemenet
- När betalningsalternativ presenteras i e-handeln får kreditalternativ inte visas först
- Taket höjs för uppskovsbelopp vid avyttring av privatbostad
- Den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utan krav på bygglov utökas till 30 kvm
- Ny uppgiftsskyldighet införs för rådgivare och användare av rapporteringspliktiga arrangemang

Justitiedepartementet
- Brottsbekämpande myndigheter får använda hemlig dataavläsning
- Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister
- Straffen skärps för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
- Samarbete mellan svenska och norska insatsgrupper i krissituationer utökas

Socialdepartementet
- Förbättringar för barn inom psykiatrisk tvångsvård
- Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) får i uppgift att samordna föräldrautbildningen för adoptivföräldrar
- Samtliga hjälpmoment ger rätt till personlig assistans när det gäller andning och måltider i form av sondmatning
- Tidigare beslut om vårdbidrag kan förlängas
- Rehabiliteringsersättning införs vid tillfällig sjukfrånvaro från arbetslivsinriktad rehabilitering

Lagar och förordningar med anledning av spridningen av covid-19
-
Sänkt anståndsavgift och möjlighet att återkalla tillfälliga anstånd
- Förmån av fri parkering och gåvor till anställda blir tillfälligt skatte- och avgiftsfria
- Stödet vid korttidsarbete stärks tillfälligt och ytterligare kontrollåtgärder införs
- Omställningsstöd ges till företag som fått minskad omsättning på grund av nya coronaviruset

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt