Bli kund Annonsera
onsdag 5 augusti 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 juli 2020,

Mats Melin leder coronakommissionen

Ordförande i den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin blir före detta justitierådet Mats Melin.

Regeringen har enligt ett pressmeddelande tillsatt en kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin.

Till ordförande för kommissionen har regeringen utsett Mats Melin som har varit chefs-JO samt justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen 2011-2018.

I kommissionen ska även representanter för hälso- och sjukvården, kommuner samt kompetenser inom områdena statsvetenskap och nationalekonomi delta.

Kommissionen ska enligt pressmeddelandet utvärdera regeringens, förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder samt samarbetet med EU, internationella organ och grannländerna.

Den ska också utvärdera hur krishanteringen inom Regeringskansliet och regeringens kommunikation har fungerat.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 28 februari 2022 och delredovisningar ska lämnas den 30 november 2020 och den 31 oktober 2021.

Den första delredovisningen ska avse smittspridning inom vård och omsorg om äldre.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt