Bli kund Annonsera
lördag 31 juli 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 juni 2020,

Många nya mål väntas om vattenkraft

Regeringen har beslutat om den nationella plan som innebär att svenska vattenkraftverk ska omprövas och förses med moderna miljövillkor med början år 2022. Beslutet innebär att måltillströmningen till mark- och miljödomstolarna förväntas öka kraftigt under cirka 20 år framåt.

Mark- och miljödomstolarnas uppgift är att pröva de ansökningar om förbättrad vattenmiljö som ägarna till vattenkraftverken ska lämna in enligt den nationella planen. Det är ett stort, viktigt och långsiktigt arbete där många ansökningar och mål kommer att handläggas under de närmaste 20 åren. Arbetet ställer krav på nya bedömningar av såväl tekniska frågor som hur hälsa och miljö påverkas.

Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

Domstolsverket har tillsammans med representanter för mark- och miljödomstolarna samt Mark- och miljööverdomstolen arbetat med att förbereda hanteringen av de nya målen.

Efter sommaren kommer rekryteringen av tekniska råd och rådmän att påbörjas. Totalt kommer ett tjugotal tekniska råd och juristdomare att behöva nyanställas. Därefter ska alla som ska hantera målen få särskild utbildning. Domstolsverket har av regeringen fått ett anslag om 50 miljoner kronor per år för att finansiera hanteringen av de nya målen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt