Bli kund Annonsera
måndag 6 april 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 11 mars 2020,

Disputation i civilrätt vid Karlstads universitet

Doktoranden Sebastian Lindroos-Moll försvarar sin avhandling Värdering vid upprättande av kontrollbalansräkning - En aktiebolagsrättslig och redovisningsrättslig studie.

Sebastian Lindroos-Moll har, skriver universitetet i ett pressmeddelande, utrett hur värderingen ska genomföras vid upprättande av kontrollbalansräkning.

Vid justering av värden i en kontrollbalansräkning är innebörden av god redovisningssed och nettoförsäljningsvärde viktig genom aktiebolagslagens hänvisning till dessa termer.

Bokföringsnämndens allmänna råd har kommit att spela en allt större roll för bestämmandet av god redovisningssed, särskilt K2 och K3.

I studien utreds bland annat vilken konstitutionell status i normgivningshänseende Bokföringsnämndens allmänna råd har och om de allmänna råden måste följas vid upprättande av kontrollbalansräkning.

Undersökningen innehåller även en jämförelse med finländsk aktiebolagsrätt som fram till för 14 år sedan innehöll samma regler som nu gäller i Sverige. Sedan dess är kapitalbristregelverket avskaffat för privata bolag.

Disputationen äger rum fredagen den 17 april på Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Opponent är docenten Niklas Arvidsson vid Lunds universitet.

Betygsnämnden består av professorn Rolf Dotevall vid Göteborgs universitet, professorn Margrethe Buskerud Christoffersen vid Oslo universitet och Jan Bjuvberg vid Uppsala universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt