Bli kund Annonsera
söndag 22 maj 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 april 2022,

Granskning av söktjänster för domstolsavgöranden

Integritetsskyddsmyndigheten ska undersöka om ett företag som gör det möjligt att söka efter känsliga personuppgifter i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna måste följa reglerna i dataskyddsförordningen, trots att bolaget har ett utgivningsbevis.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) inleder nu en tillsyn av bolaget Verifiera, som tillhandahåller en rättsdatabas med offentliga handlingar från svenska domstolar och myndigheter, bland annat för bakgrundskontroller vid anställningsförfaranden. Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten. Företaget har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen vilket ger det ett grundlagsskydd som innebär att verksamheten till stora delar är undantaget från reglerna i dataskyddsförordningen.

– I yttrandefrihetsgrundlagen finns dock en bestämmelse som gör det möjligt att begränsa grundlagsskyddet genom att meddela förbud i vanlig lag, som dataskyddsförordningen, mot att offentliggöra känsliga personuppgifter om exempelvis hälsa. Nu ska vi först undersöka om den bestämmelsen är tillämplig på den aktuella personuppgiftsbehandlingen. Om så är fallet ska vi bedöma om företaget har brutit mot dataskyddsförordningen genom att exempelvis ha publicerat personuppgifter om hälsa som förekommer i domstolsavgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna, förklarar Olle Pettersson, som leder granskningen, i pressmeddelandet.

De allmänna förvaltningsdomstolarnas avgöranden kan enligt IMY innehålla känsliga personuppgifter om hälsa och det kan vara synnerligen integritetskränkande för den enskilde om sådana uppgifter behandlas, exempelvis i samband med att en potentiell arbetsgivare gör en bakgrundskontroll inför en anställning.

Det finns för närvarande ett lagförslag om att även begränsa grundlagsskyddet för söktjänster som offentliggör personuppgifter om lagöverträdelser, som exempelvis domar i brottmål. Den granskning som IMY nu inleder avser publicering av känsliga personuppgifter i avgöranden från de allmänna förvaltningsdomstolarna och berör således inte uppgifter om lagöverträdelser.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt