Bli kund Annonsera
måndag 24 februari 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 13 februari 2020,

Ingen åtgärd mot advokater i musikvideo

De tre advokaternas medverkan i en inspelning av en musikvideo i en tingsrätt bröt inte mot god advokatsed och lämnas därmed utan åtgärd av Advokatsamfundets disciplinnämnd.

I oktober 2019 publicerades, skriver Advokatsamfundet i ett pressmeddelande, i medier artiklar med rubrikerna ”Dömd rappare spelade in musikvideo i tingsrätten” respektive ”Dömd rappare spelade in musikvideo i rättssal”. Av artiklarna framgick att en artist hade spelat in en musikvideo i tingsrätten med advokater som statister. Vid inspelningen skulle personer som hade medverkat under inspelningen ha stått på borden, och ordningsvakter skulle ha reagerat starkt.

Frågorna som var hänförliga till musikvideon prövades i tre beslut av samfundets disciplinnämnd. Advokaterna gjorde gällande bland annat att medverkan inte hade koppling till deras yrkesutövning. Beskrivningar av vad som hade förevarit under inspelningen lämnades, och det anfördes att uppgifterna i medierna om vad som hade förekommit inte gav en korrekt bild av hur inspelningen hade gått till.

Disciplinnämnden konstaterar i sina tre beslut nu att agerandet - vid en samlad bedömning av vad som hade förekommit - måste anses ha haft sådant samband med verksamheten som advokat att det fick prövas mot reglerna om god advokatsed. Den ifrågavarande videoinspelningen hade, såvitt var känt, inte publicerats och hade därmed inte varit tillgänglig för disciplinnämnden.

Disciplinnämnden finner inte någon anledning att ifrågasätta att de uppgifter advokaterna hade lämnat till nämnden i sina yttranden var korrekta. Med hänsyn härtill visade inte, konstaterar nämnden, utredningen att advokaternas ageranden hade utgjort ett åsidosättande av god advokatsed.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt