Bli kund Annonsera
fredag 9 december 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Jurist till Nabo Legal Network


Publicerad:
22 november 2022


Du som förstår värdet av nätverk och nya sätt att arbeta!

Välkommen till Nabo Legal Network – ett samarbete med möjlighet att företräda Nabos kunder runt om i landet!

Erbjudande

Har du en jur.kand. examen och arbetat med juridiska ärenden i minst fem (5) år samt har fördjupad kännedom om fastighetsrätt och bostadsrättslagstiftningen så erbjuds du att ingå i Nabo Legal Network. Du ges bland annat följande fördelar:

1. En gång per år hålls en konferens för alla NLN:s medlemmar med intressanta föreläsningar och efterföljande mingel. Deltagande i konferensen är kostnadsfritt för medlem i nätverket.

2. Du får möjlighet att kostnadsfritt följa alla webinar som Nabos medarbetare arrangerar.

3. Om en Nabo kund behöver juridiskt biträde och det ligger utanför storstadsregionerna så kan medlem i nätverket tilldelas uppdraget och företräda kunden.

Bakgrund

Nabo lanserades i september 2019 efter en sammanslagning av ett mjukvarubolag med tre mindre förvaltningsbolag. Med den enda digitala förvaltningsplattformen specifikt utvecklad för bostadsrättsföreningar och flerbostadshus i kombination med engagerade experter förenklar vi vardagen för fastighetsägare, brf-styrelse och de boende. Utöver förvaltningstjänster och juridik är Nabo även SaaS-leverantör till andra förvaltare.

Våra 250 medarbetare är experter inom ekonomi, fastigheter, IT och juridik. Varje dag jobbar vi för att underlätta vardagen för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med målet att göra det tryggt och bekymmersfritt att ta hand om fastigheten.

Nu förvaltar Nabo nästan 3.000 bostadsrättsföreningar runt om i Sverige. Nabos fastighetsjurister finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det uppkommer ibland situationer då Nabos kunder utanför storstadsregionerna behöver hjälp i juridiska ärenden. För att kunna erbjuda Nabos kunder biträde på alla orter i Sverige så har Nabo skapat ett nätverk av kvalitetskontrollerade jurister som kan åta sig uppdrag för Nabos kunder.

Anmälan

Anmäl ditt intresse till Nabo Legal Network, skicka in CV till legal@nabo.se, så hör vi av oss!

Medieseminarium om cyberkriminalitet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om cyberkriminalitet där kammaråklagarna Annika Wennerström och Tove Kullberg samt kriminalinspektör Björn Eriksson delat med sig av sina erfarenheter av cyberkriminalitet, digital bevisning och kryptovaluta.

Svea hovrätt söker ny president

Efter att Anders Perklev föreslagits bli nytt justitieråd i Högsta domstolen utlyser nu Domstolsverket tjänsten som president i Svea hovrätt.

Många nya domare

Regeringen har utnämnt 22 nya domare.

Åtal för vållande till fyraårings död

Åtal väcks nu mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en fyraårig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool.

Trakasserier och hot mot statsanställda

Att anställda trakasseras och hotas är ett omfattande problem vid många statliga myndigheter, visar Riksrevisionens granskning.

Brottsbekämpande myndigheter får ta del av fler uppgifter

Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i syfte att effektivare kunna kartlägga misstänkta personers ekonomi och hitta tillgångar att förverka.

Beslut om snabbare lagföring av brott

Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Foto Mostphoto

Huvudförhandling i spionerimål inleds

Den 25 november inleddes huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i målet där två män har åtalats för bland annat grovt spioneri.

Foto Borislav Marinic Marinic

Ny handläggning av garantipension

Efter en tidigare EU-dom tvingades Pensions-myndigheten förändra sitt sätt att handlägga garantipension för pensionärer som bor i Sverige och har pension från ett annat EU/EES-land. Inspektionen för Socialförsökringen har nu granskat Pensionsmyndighetens handläggning.

Åtal väckt i stort narkotikaärende

Åtal har väckts i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende.

Ny delägare i Bokwall Rislund

Bokwall Rislund har valt in advokat Omar El Khatib som ny delägare från och med den 1 januari 2023.

Ny upplaga av bok om ansvarsfrihet

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar ett antal frågor rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av advokat Carl Svernlöv.

Välbesökt Kontaktdag

I förra veckan ägde årets stora arbetsmarknads-mässa för Uppsalas juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Huvudförhandling måste tas om

Södertörns tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen, som bland annat rör åtal mot nio män för försök till mord och förberedelse till mord, ska tas om.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagen beslutar om grundlagsändringar

Riksdagen har beslutat om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt utökat möjligheterna att begränsa föreningsfriheten.

Vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna, men enligt Brottsoffermyndighetens ska brottsutsatta i princip få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.

Norburg & Scherp utser ny partner

Norburg & Scherp Advokatbyrå har utsett advokat Helena Selander till partner per den 1 januari 2023.

Ny digital plattform för skiljeförfaranden

Genom en ny digital plattform, ”ICC Case Connect”, vill nu ICC:s Skiljedomstol effektivisera hanteringen av skiljeförfaranden. Plattformen utgör ett centraliserat dokumentlagrings- och delningssystem där alla parter interagerar i en gemensam kommunikationskanal.

Foto Serge

Om skattereduktion för solcellsinstallation

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller samt fallgropar i samband med årsskiften. Det skriver advokaterna Justus Pettersson och Johannes Wårdman, Wistrand, om i en debattartikel.

IMY inleder granskning av lärplattform

Efter att ha tagit emot ett 60-tal anmälningar om personuppgiftincidenter från skolor och kommuner har Integritetsskyddsmyndigheten nu inlett en granskning av lärplattformen Vklass.

Foto feferoni

Straffrättsprojekt får miljonanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.

Bättre lagföring av arbetsmiljöbrott

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Foto Hans Christiansson

Förundersökning om mutbrott läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt