Bli kund Annonsera
fredag 9 december 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Infranode söker Bolagsjurist med Regulatory-inriktning


Publicerad:
14 november 2022


Infranode är en ledande nordisk förvaltare av infrastrukturfonder med långsiktig ägarhorisont på minst 25 år och med fokus på hållbara investeringar. Infranode förvaltar över 15 miljarder kronor och har kontor i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Infranode investerar i och äger samhällsinfrastruktur som möjliggör en säker avkastning och en positiv utveckling för verksamhet och samhälle. Fokus ligger på att investera i tillgångar inom energi/förnybart, transport, telekom och social infrastruktur såsom samhällsfastigheter. Infranode har idag investerat i 10 portföljbolag, vilket förväntas fördubblas de närmaste åren. Investerare i Infranodes fonder är ansvarsfulla pensionsfonder och institutioner såsom KPA Pension, Folksam, EIB, AP4 och Keva.

Vi är under stark tillväxt och söker därför nu en affärsorienterad bolagsjurist inom regulatory-området, som både vill utvecklas med oss och bidra till vår utveckling. Placering är i våra nya moderna lokaler på huvudkontoret i centrala Stockholm.

Dina arbetsuppgifter

De regulatoriska kraven ökar ständigt och som bolagsjurist inom regulatoryområdet får du en rådgivande roll i förhållande till verksamheten och kommer i första anvarslinjen bland annat att driva och ge råd kring de regulatoriska frågorna internt samt implementera nya regelverk.

Din roll kommer att vara bred och arbetet ingår bland annat att:

  • Ge stöd och råd i regulatoriska frågor relaterade till den tillståndspliktiga verksamheten
  • Arbeta med utveckling och effektivisering kopplade till regulatoriska frågor
  • Övervaka, utvärdera och implementera befintliga och nya regelverk som påverkar Infranodes verksamhet
  • Stötta verksamheten i kontakter med Infranodes kontrollfunktioner inom risk och compliance och bistå med att implementera förslag och rekommendationer från kontrollfunktionerna
  • Stötta verksamheten i övriga förekommande legala frågor bl.a. kopplad till investeringar och förvaltning

Du kommer att rapportera till Infranodes Chefsjurist.  

Kvalifikationer och egenskaper

För att trivas hos oss behöver du dela våra värdegrunder. Vi tror på att bygga ett mer hållbart samhälle och har därför ansvarsfulla och långsiktiga investeringar som förbättrar för invånare, miljö och våra framtida pensioner. Dessa värdegrunder genomsyrar hela organisationens och verksamhetens arbetssätt och det är därför viktigt att du vill jobba på ett hållbart och långsiktigt sätt. Du behöver dela vår uppfattning om att hållbarhet utgör kärnan i framgångsrika affärer.

Hos oss kommer du att få möjlighet att bidra till bolagets utveckling. Det är viktigt att du ser regulatoriska och compliance-relaterade frågor som en del av affärsutvecklingen och att du drivs av förändring och utveckling.

Du bör vara van av att arbeta i ett högt tempo och att arbeta proaktivt, självständigt och verksamhetsnära på ett lösningsorienterat sätt. Vi är en platt, snabb och flexibel organisation och det är därför viktigt att du är prestigelös, öppen, ödmjuk och affärsdriven på ett hållbart sätt. Du måste besitta hög integritet och kunna fatta snabba beslut samt ha en social och kommunikativ förmåga.

Du ska ha en juridisk examen men din arbetslivserfarenhet kan variera. Du kanske arbetar eller har arbetat med regulatoriska och compliance-relaterade frågor på advokatbyrå och/eller som jurist på bolag/fond/bank/myndighet.

Vi är övertygade om att mångfald, olika erfarenheter och perspektiv driver Infranode framåt och hjälper oss att skapa en inspirerande arbetsmiljö där vi tillsammans kan uppnå vår vision om långsiktighet. Vi prioriterar work-life balance, samtidigt som vi jobbar målinriktat mot ett starkare och mer hållbart samhälle.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Infranode med SJR Executive Search. Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta seniorkonsult Anders Dareholt på 070-471 59 09 eller researchkonsult Christina Singelman på 073-421 79 87. Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande. Alla ansökningar och kontakter behandlas konfidentiellt. Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet.

Om tjänsten, utifrån behörighet, mandat och påverkanskraft, motiverar en bakgrundskontroll eller kreditupplysning kan sådan komma att genomföras under rekryteringsprocessen avseende slutkandidat. I det fall den sökta tjänsten medför ekonomiskt ansvar kommer en kreditupplysning att genomföras avseende slutkandidaten.

Varmt välkommen med din ansökan!

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår integritetspolicy:

https://sjr.se/integritetspolicy/

Sök tjänsten

Medieseminarium om cyberkriminalitet

Åklagarmyndigheten har hållit ett medieseminarium om cyberkriminalitet där kammaråklagarna Annika Wennerström och Tove Kullberg samt kriminalinspektör Björn Eriksson delat med sig av sina erfarenheter av cyberkriminalitet, digital bevisning och kryptovaluta.

Svea hovrätt söker ny president

Efter att Anders Perklev föreslagits bli nytt justitieråd i Högsta domstolen utlyser nu Domstolsverket tjänsten som president i Svea hovrätt.

Många nya domare

Regeringen har utnämnt 22 nya domare.

Åtal för vållande till fyraårings död

Åtal väcks nu mot tre personer för vållande till annans död i ett oaktsamhetsbrott där en fyraårig pojke mist livet när han tagit sig ut från sin förskola, klättrat över ett staket och drunknat i en pool.

Trakasserier och hot mot statsanställda

Att anställda trakasseras och hotas är ett omfattande problem vid många statliga myndigheter, visar Riksrevisionens granskning.

Brottsbekämpande myndigheter får ta del av fler uppgifter

Brottsbekämpande myndigheter ska få bättre tillgång till aktuella inkomstuppgifter hos Skatteverket i syfte att effektivare kunna kartlägga misstänkta personers ekonomi och hitta tillgångar att förverka.

Beslut om snabbare lagföring av brott

Riksdagen har beslutat om lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Foto Mostphoto

Huvudförhandling i spionerimål inleds

Den 25 november inleddes huvudförhandlingen i Stockholms tingsrätt i målet där två män har åtalats för bland annat grovt spioneri.

Foto Borislav Marinic Marinic

Ny handläggning av garantipension

Efter en tidigare EU-dom tvingades Pensions-myndigheten förändra sitt sätt att handlägga garantipension för pensionärer som bor i Sverige och har pension från ett annat EU/EES-land. Inspektionen för Socialförsökringen har nu granskat Pensionsmyndighetens handläggning.

Åtal väckt i stort narkotikaärende

Åtal har väckts i Borås tingsrätt mot sex personer misstänkta för bland annat grovt narkotikabrott i ett kokainförsäljningsärende.

Ny delägare i Bokwall Rislund

Bokwall Rislund har valt in advokat Omar El Khatib som ny delägare från och med den 1 januari 2023.

Ny upplaga av bok om ansvarsfrihet

Nu släpps en ny upplaga av boken Ansvarsfrihet, som behandlar ett antal frågor rörande ansvarsfrihet i aktiebolag, av advokat Carl Svernlöv.

Välbesökt Kontaktdag

I förra veckan ägde årets stora arbetsmarknads-mässa för Uppsalas juriststudenter och lantmäteristudenter med juridisk inriktning rum på Uppsala Konsert & Kongress.

Huvudförhandling måste tas om

Södertörns tingsrätt har beslutat att huvudförhandlingen, som bland annat rör åtal mot nio män för försök till mord och förberedelse till mord, ska tas om.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagen beslutar om grundlagsändringar

Riksdagen har beslutat om ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen samt utökat möjligheterna att begränsa föreningsfriheten.

Vägledning om nya kränkningsnivåer

De nya reglerna på skadeståndsområdet, som började gälla den 1 juli 2022, ska ge brottsoffer betydligt mer i kränkningsersättning. Hittills finns få avgöranden från domstolarna, men enligt Brottsoffermyndighetens ska brottsutsatta i princip få dubbelt så höga ersättningar för kränkning efter halvårsskiftet.

Norburg & Scherp utser ny partner

Norburg & Scherp Advokatbyrå har utsett advokat Helena Selander till partner per den 1 januari 2023.

Ny digital plattform för skiljeförfaranden

Genom en ny digital plattform, ”ICC Case Connect”, vill nu ICC:s Skiljedomstol effektivisera hanteringen av skiljeförfaranden. Plattformen utgör ett centraliserat dokumentlagrings- och delningssystem där alla parter interagerar i en gemensam kommunikationskanal.

Foto Serge

Om skattereduktion för solcellsinstallation

Förstärkt skattereduktion för installation av solceller samt fallgropar i samband med årsskiften. Det skriver advokaterna Justus Pettersson och Johannes Wårdman, Wistrand, om i en debattartikel.

IMY inleder granskning av lärplattform

Efter att ha tagit emot ett 60-tal anmälningar om personuppgiftincidenter från skolor och kommuner har Integritetsskyddsmyndigheten nu inlett en granskning av lärplattformen Vklass.

Foto feferoni

Straffrättsprojekt får miljonanslag

Ett projekt vid Uppsala universitet, som handlar om bevisning i brottmål, har beviljats ett forskningsanslag med 18 miljoner kronor.

Bättre lagföring av arbetsmiljöbrott

Antalet arbetsgivare och företag som lagförs för arbetsmiljöbrott har ökat de senaste åren, visar siffror från Arbetsmiljöverket, Polisen och Åklagarmyndigheten.

Foto Hans Christiansson

Förundersökning om mutbrott läggs ned

Åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen mot flera tidigare anställda inom Ericsson.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt