Bli kund Annonsera
måndag 20 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

DO söker verksjurist för ett vikariat


Publicerad:
14 september 2021


Diskrimineringsombudsmannen (DO) söker en engagerad verksjurist som ska ansvara för myndighetens hantering av förvaltningsrätt. Tjänsten är en allmän visstidsanställning på 18 månader och är placerad på ekonomi- och inköpsenheten. Du rapporterar till chefen för ekonomi- och inköpsenheten.

Ekonomi- och inköpsenheten

Ekonomi- och inköpsenheten ansvarar för myndighetens ekonomistyrning och intern kontroll, inköp inklusive upphandlingar och avtal. Vidare ansvarar enheten för de verksjuridiska frågorna avseende förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess samt behandling av personuppgifter. Enheten består av en chef och fem medarbetare.

Dina arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår det att ansvara för myndighetens hantering av frågor inom förvaltningsrätt, sekretess och offentlighet. Vidare ingår att vara dataskyddsombud vid myndigheten samt arbeta i enlighet med dataskyddsförordningen. Till detta tillkommer att ge råd och stöd till ledningen och medarbetare inom det förvaltningsrättsliga området samt vid behov företräda myndigheten i domstol i dessa frågor. Du kommer också att arbeta med utformningen av DO:s rutiner och regelverk avseende offentlighets- och förvaltningsrättsliga frågor. Arbetet innebär många kontakter inom och utom myndigheten och ett nära samarbete med ledning och medarbetare på myndigheten.

Kravprofil

Vi söker dig med:

- akademisk examen från juristlinjen eller juristprogrammet och notariemeritering från länsrätt/förvaltningsrätt, alternativt erfarenhet som föredragande i förvaltningsdomstol

- flerårig aktuell erfarenhet från kvalificerat juridiskt arbetet inom förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess

- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska

Du ska ha förmåga att:

- driva, utveckla och samordna myndighetens arbete inom förvaltningsrätt, offentlighet och sekretessfrågor

- bereda och rapportera underlag till ledning och andra intressenter

- ge kvalificerat stöd till myndighetsledningen och medarbetare i frågor rörande verksjuridik

- vara verksamhetsorienterad, strategisk och lösningsinriktad

- arbeta självständigt, inge förtroende och ha hög integritet

- samarbeta och skapa goda relationer

- vara analytisk, strukturerad och noggrann

- växla mellan olika arbetsuppgifter och svårighetsgrad

Meriterande:

- erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig verksamhet, helst på statlig myndighet

- erfarenhet som personuppgiftsombud eller dataskyddsombud på myndighet

Stor vikt kommer att läggas vid de personliga förmågorna.

Tjänsten är en allmän visstidsanställning under 18 månader. Tillträde enligt överenskommelse.  

Om DO

DO är en statlig myndighet och vårt uppdrag regleras i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen. I uppdraget ingår att utöva tillsyn över diskrimineringslagen (2008:567) och därutöver att verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Vi ska också genom råd och på annat sätt medverka till att den som utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter. DO ska vidare på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

För närvarande är vi ett hundratal anställda som arbetar i tillgängliga lokaler på Råsundavägen 18 i Solna, med närhet till goda kommunikationsmöjligheter. Vi ser inte ytterligare anpassningar som ett hinder. Läs mer om DO på http://www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/

Vi erbjuder dig en arbetsplats med förmåner som bland annat flexibla arbetstider, friskvårdsersättning och friskvårdstimme. Varje medarbetare har eget rum.

Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika möjligheter för alla.

Kontaktperson är rekryterande chef Maria Oygun eller HR-generalist Catrin Rosenholm. Fackliga företrädare är Olle Andersson Brynja för Saco och Ammar Makboul för ST. Du når dem via DO:s växel 08-120 20 700.

Välkommen med din ansökan inklusive meritförteckning senast den 28 september 2021 via ansökningsfunktionen på www.do.se/om-do/jobba-hos-oss/lediga-tjanster/ alternativt till Diskrimineringsombudsmannen, Box 4057, 169 04 Solna med referensnummer LED 2021/413. Observera att vi inte ser din profilsida på LinkedIn som en inskickad ansökan och meritförteckning.

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnar Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott bland folkbokförda personer 15 år och äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kompass nyrekryterar

Kompass Advokat rekryterar Artur Ogelid där han främst ska arbeta med försäkring och finansiell reglering.

Ny delägare till Fylgia

Advokaten Joakim Johansson går in som delägare i Fylgia med tillträde den 1 september. Han kommer närmast från Wistrands advokatbyrå.

300 miljoner satsas inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på att juridik ska bli ett utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex domare i tingsrätter och kammarrätt.

Ny Säpo-chef

Regeringen har utnämnt Charlotte von Essen till säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Ny delägare i Cirio

Den 1 oktober rekryterar Cirio advokatbyrå Hanna Tilus som delägare. Hon kommer att arbeta med life science-bolag och IP-kapacitet.

92 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 92 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 augusti. 47 advokater har lämnat samfundet.

Ny GD för Brottsoffer-myndigheten

Regeringen har utsett Anders Alenskär till generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Han tillträder sin tjänst den 1 november och kommer närmast från en tjänst som lagman vid Lycksele tingsrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt