Bli kund Annonsera
måndag 20 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Momsjurist till Group Tax för SEB i Stockholm


Publicerad:
9 september 2021


SEB är en ledande nordeuropeisk finansiell koncern med internationellt perspektiv. Vi tillhandahåller finansiella tjänster för företag, institutioner och privatkunder. Vi vill bidra till hållbar tillväxt och göra skillnad för våra kunder, aktieägare, medarbetare och samhället i stort. Genom vår expertis och höga servicenivå skapar vi möjligheter för våra kunder att fatta välgrundade beslut så att de kan förverkliga sina affärsambitioner och mål. Nu och för framtiden. Vill du vara en del av SEB?

Vad du kommer att göra

Group Finance Tax har ett övergripande ansvar för koncernens skatter avseende både juridiska och administrativa frågor. Det innebär att vi ansvarar för moms, inkomstskatt, transfer pricing, värdepappersbeskattning mm. Totalt är vi 9 personer på avdelningen varav ytterligare 1 momsjurist.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i rollen som momsjurist är att lämna råd och fungera som support i momsfrågor till hela verksamheten. Det innebär att utreda skattekonsekvenser för nya produkter och andra förändringar i verksamheten. Det innebär också att följa rättsutvecklingen och säkerställa att verksamheten anpassas till lagändringar. En del av rollen är också att aktivt arbeta tillsammans med avdelningens tax controller för att säkra den interna deklarationsprocessen. Andra viktiga uppgifter är att hantera skatterevisioner, delta i remissvar, hantera bankens avdragsmodell för moms samt intern momsutbildning inom SEB. 

Vem vi letar efter

Du är en lagspelare med god samarbetsförmåga, en positiv attityd och är bra på att kommunicera. Rollen kräver också att du har ett proaktivt arbetssätt med egen initiativförmåga. Du har god förmåga och erfarenhet av att driva förändring. Du har många års erfarenhet av arbete med kvalificerade momsfrågor på företag inom den finansiella sektorn, revisionsbyrå, skattemyndighet eller liknandeDu har en akademisk examen inom juridik samt mycket goda kunskaper om moms inom den finansiella sektorn.Du har vana att arbeta med frågorna i en internationell miljö och har goda kunskaper i Engelska, muntligt såväl som skriftligt.

Läs mer om hur det är att jobba på SEB
www.sebgroup.com/career

På SEB är vi övertygade om att inkludering och mångfald är avgörande för att driva tillväxt och innovation, leverera service i världsklass till våra kunder samt skapa värde för samhället i stort. En inkluderande organisation för oss innebär en kultur där vi är nyfikna på olika perspektiv och tankar, där alla kan bidra till sin fulla potential och känner sig uppskattade och respekterade. Mångfald på SEB betyder uppskattning och respekt för varandras skillnader och bakgrund. Alla är välkomna hos oss, oavsett ålder, kön, etnicitet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Välkommen med din ansökan

Vi gör urvalet löpande. Skicka gärna in din ansökan idag, men senast den 27 september 2021. Om du har frågor om rollen, vänligen kontakta Torbjörn Lindberg, Head of Group Tax på telefon nr 0046-70-630 78 25 eller via mail torbjorn.lindberg@seb.se

Since our start 160 years ago, SEB has been guided by a strong belief that entrepreneurial thinkers combined with innovative companies are needed to create a better world. We are here to enable them to achieve their ambitions and succeed in both good and difficult times. We are the business engine of the bank, providing the financial expertise our organizational and private customers rely on. We do so with focus on our customers' needs, commitment to quality and trust, and an entrepreneurial mindset to continually improve our services.Read more: https://sebgroup.com/

Categories
Legal & Compliance, Group Staff, Control & Support

Apply before
September 27, 2021

Location
Stockholm

 

Apply for this job

Ny delägare till MAQS

Mikael Satama Granberg blev den 1 september ny delägare vid MAQS Advokatbyrå.

Två nya domare

Regeringen har den 16 september utnämnt en lagman och en chefsrådman.

Ökat anslag till domstolarna

I den nya budgetpropositionen tillförs Sveriges Domstolar 535 miljoner kronor för planeringsperioden 2022-2024 i ökade budgetramar.

Foto Micheal Erhardsson

Riksdagens öppnande

Tisdag den 14 september öppnar Sveriges riksdag och det utgör starten på riksmötet 2021/22.

Hovrätten sänder webbinarier

Hovrätten över Skåne och Blekinge fyller 200 år och bjuder på på åtta webbinarier tillsammans med tingsrätterna i regionen.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 9 september utnämnt en hovrättspresident, två rådmän och tre kammarrättsråd.

Norburg & Scherp rekryterar

Advokaten Helena Selander har anslutit till Norburg & Scherp Advokatbyrå.

Ny delägare i Lindahl

David Ackebo ansluter som delägare i Lindahl och kommer att utveckla verksamheten inom tvistlösning.

Foto Juergen Priewe

Ny domare

Regeringen har den 2 september utnämnt en ny chefsrådman.

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott bland folkbokförda personer 15 år och äldre med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Kompass nyrekryterar

Kompass Advokat rekryterar Artur Ogelid där han främst ska arbeta med försäkring och finansiell reglering.

Ny delägare till Fylgia

Advokaten Joakim Johansson går in som delägare i Fylgia med tillträde den 1 september. Han kommer närmast från Wistrands advokatbyrå.

300 miljoner satsas inom juridik

Kalmar kommun och Linnéuniversitetet satsar på att juridik ska bli ett utbildnings- och forskningsfält med bas i Kalmar.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 6 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt sex domare i tingsrätter och kammarrätt.

Ny Säpo-chef

Regeringen har utnämnt Charlotte von Essen till säkerhetspolischef och chef för Säkerhetspolisen.

Ny delägare i Cirio

Den 1 oktober rekryterar Cirio advokatbyrå Hanna Tilus som delägare. Hon kommer att arbeta med life science-bolag och IP-kapacitet.

92 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 92 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 24 augusti. 47 advokater har lämnat samfundet.

Ny GD för Brottsoffer-myndigheten

Regeringen har utsett Anders Alenskär till generaldirektör för Brottsoffermyndigheten. Han tillträder sin tjänst den 1 november och kommer närmast från en tjänst som lagman vid Lycksele tingsrätt.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt