Bli kund Annonsera
söndag 9 maj 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Avtalscontroller till Kungälvs kommun


Publicerad:
27 april 2021


Om arbetsplatsen

I Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. I Kungälvs kommun finns spännande och viktiga yrken där du gör skillnad i människors vardag varje dag. Det är det som är storheten. Välkommen till Kungälv!

Kommunkansliet ansvarar för centrala stödprocesser såsom upphandling och inköp, juridik, arkiv, överförmyndarverksamhet, registratur, digitaliserings- och systemförvaltarfrågor samt nämndadministration. Enheten har 30 medarbetare av vilka fem ingår i upphandlingsgruppen. Upphandlingsgruppen genomför upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader och använder sig av upphandlingssystemet Kommers men även avtalsdatabasen proceedo. Gruppen består i dagsläget av fyra upphandlare och en avtalscontroller som arbetar i ett modernt aktivitetsbaserat kontor i centrala Kungälv. Inom upphandlingsområdet har kommunen samarbeten med Göteborgs Stad men även med de övriga grannkommunerna.

Eftersom vår avtalscontroller ska gå i pension söker vi nu hennes ersättare.

Arbetsuppgifter

Som avtalscontroller ingår du i upphandlingsgruppen där du genom ett nära samarbete med upphandlarna bidrar till goda affärer för kommunen och dess medlemmar. Det kan bli aktuellt att genomföra egna upphandlingar men ditt huvudansvar är en god följsamhet mot våra ramavtal hos kommunens beställare och leverantörer.

Enheten rapporterar årligen utvecklingen inom upphandlingsområdet till kommunstyrelsen och i det arbetet är du en nyckelperson. Vidare stödjer du beställarna vid brister eller fel i leveranserna och gör stickprovskontroller för att säkerställa att avtalsvillkoren uppfylls. Kommunens upphandlingar bekostas delvis av en administrativ avgift och du bidrar i det arbetet genom kontroller av de underlag leverantörerna lämnar in. I planeringsarbetet inför kommande upphandlingar är dina analyser av inköpsbeteenden och tidigare avtalsvillkor av stor vikt.

Det finns en förväntan om att du själv bidrar till att tjänsten utvecklas och fördjupas inom relevanta områden. Områden som kan bli aktuella att vidareutveckla är bl.a. analyser av inköpsbeteenden, fördjupade kontroller av sociala krav och miljökrav och utvecklandet av krav för att underlätta kontinuerlig uppföljning och skärpt konkurrens.

Kvalifikationer

Krav för den här tjänsten:
• Relevant högskoleexamen inom ekonomi eller juridik, alternativt flerårig eftergymnasial upphandlingsutbildning.
• Goda kunskaper om lagarna om offentliga upphandlingar, främst LOU och LUF.
• Minst två års erfarenhet som upphandlare eller avtalscontroller/avtalsförvaltare.
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.

Meriterande är erfarenhet av att ha arbetat i kommunal sektor och kunskap om projektledning.

För att lyckas i den här rollen behöver du vara noggrann, ha integritet, ett sinne för siffror och förståelse för det offentliga uppdraget och dess villkor. Ett eget driv där du har erfarenhet av att framgångsrikt ha utvecklat tjänster och verksamheter tror vi också är viktigt. Du har lätt för att samarbeta med olika kompetenser i en stor och komplex organisation och att påverka din omgivning i önskad riktning.

Stor vikt kommer att läggas vi personlig lämplighet.

Tillträde: 2021-08-02 eller senare enligt överenskommelse.

Referensnummer: A1025432

ANSÖK HÄR

Ny domarutnämning

Regeringen har den 6 maj utnämnt en rådman.

Så byggs framtidens domstolar

En ny arkitekturpolicy har tagits fram för Sveriges Domstolar. Den ska ligga till grund för arbetet med att skapa och bevara god arkitektur vid förhyrningar, investeringar och i förvaltning.

Foyen flyttar in i NK-huset

Foyen flyttar till ett nytt kontor med större ytor högst upp i NK-huset i Stockholm, med utsikt över Kungsträdgården.

Linklaters får ny MP

Linklaters utser Niclas Widjeskog till ny managing partner för den nordiska verksamheten med start den 1 maj 2021.

Ny styrelse i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering utsåg nyligen en ny styrelse bestående av tolv jurister.

Ny delägare i Bird & Bird

Olof Wetterling lämnar MAQS och blir ny delägare i Bird & Bird.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt