Bli kund Annonsera
söndag 5 juli 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!

Arbetsrättsjurist till Telia



Publicerad:
25 juni 2020


Genom Jurek letar vi efter en Senior arbetsrättsjurist för vår svenska verksamhet till vår enhet Employment Law and People Relations. Jag heter Andrew Lewis och har det övergripande ansvaret för att koncernen är compliant inom arbetsrätten och att vi underhåller våra goda fackliga relationer. Vi är ett härligt gäng med experter inom arbetsrätt och förhandling på våra olika marknader och jag är superstolt över varenda en i vårt unika team. Nu behöver vi hitta ännu en stjärna inom arbetsrätt till Telia Company.

Din nästa utmaning?

Som Senior arbetsrättsjurist inom Telia Companys svenska organisation kommer du ansvara för att stötta framförallt ledare och kollegor inom ett stort spektra av arbetsrättsliga frågeställningar. Du kommer vara en viktig nyckelspelare inom People & Brand och rapportera till Group Head of Employment Law & People Relations, men du jobbar också i nära samarbete med vår svenska förhandlingschef.

Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer vara att:

- Ge råd och stöd i alla spännande arbetsrättsliga frågor, som kan uppkomma på ett stort bolag som Telia Company. Det kan vara utformande av anställningsavtal, hantering av arbetsrättsliga tvister, avslut av anställningar, diskrimineringsfrågor, tolkning av våra kollektivavtal med mera.

- På ett självgående sätt driva personalärenden, rehabilitering och allt annat som ledare och dina kollegor på People & Brand kan behöva arbetsrättsligt stöd i.

- På Telia har vi ett antal centrala och lokala kollektivavtal och du trivs med att guida ledare och kollegor som behöver råd i hur man ska tolka och tillämpa avtalen och du får även möjlighet att tillsammans med förhandlingschefen för Sverige ansvara för hur dessa kan utvecklas över tid för att anpassas till Telias framtid.

- Hålla i förhandlingar och dialoger med våra lokala fackliga motparter och säkerställa att vi har effektiva processer på plats som möjliggör för verksamheten att bibehålla och utveckla våra fackliga relationer.

- Säkerställa att vi har relevanta och uppdaterade processer och dokument inom olika arbetsrättsliga områden och proaktivt arbeta med digitalisering och effektivisering av våra framtida processer.

- Utveckla och hålla i utbildningar inom det arbetsrättsliga området för dina kollegor och för ledare i verksamheten.

- Självständigt driva och rådge inom det arbetsrättsliga området vid förvärv och integration av bolag inom koncernen. Det kan till exempel vara att leda inrangeringsförhandlingar, säkerställa harmonisering av villkor eller att delta i en due diligence inför ett förvärv.

- Ta en aktiv roll i Telias samarbete med arbetsgivarorganisationen Almega för utveckling av branschens villkor och kollektivavtal.

Och vem är du?

Din personlighet:

- Du trivs med att agera självständigt och att ta egna snabba beslut, eftersom du känner dig trygg i dig själv och i din kompetens och erfarenhet.

- Du utmanas och drivs av att lära dig nya saker och att förbättra och utveckla – allt från arbetssätt, dokument och processer till kollektivavtal och strukturer på arbetsmarknaden.

- Du har god förmåga att samarbeta och bygga relationer – de som jobbar nära dig känner snabbt ett förtroende för din kompetens men också för ditt engagemang och ditt driv.

Din erfarenhet:

- Du är jurist med minst 5 års relevant erfarenhet, gärna från annat bolag eller från arbetsgivarorganisation.

- Du har erfarenhet av att jobba med komplexa arbetsrättsliga frågor och ger gärna stöd inom både den individuella och den kollektiva arbetsrätten.

- Du har erfarenhet av att tolka och tillämpa olika kollektivavtal och du har god förmåga att på ett lättförståeligt sätt förklara och översätta kollektivtalens regelverk till verklig tillämpning i en snabbrörlig verksamhet, för personer inom olika delar av organisationen

- Om du har erfarenhet från att driva och genomföra komplexa fackliga förhandlingar så som inrangeringsförhandlingar eller omställningsförhandlingar så är det ett plus!

- Eftersom vi är ett internationellt bolag med verksamhet i många länder i Norden och Baltikum så behöver du utöver svenska också kunna prata och skriva obehindrat på engelska.

Intresserad?

Om du vill bli en del av mitt team, sök jobbet!

I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek. Ansökan emotses gärna snarast. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Jurek, Ulriikka Järnefelt, telefon: 0766331440. Skicka din ansökan snarast via e-post genom www.jurek.se

Välkommen till Telia - Home to your next big opportunity!

Område         Solna

Anställning    Tillsvidare

Omfattning    Heltid

ANSÖK NU

Foto Patrik Svedberg

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2020 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Mats Melin leder coronakommissionen

Ordförande i den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin blir före detta justitierådet Mats Melin.

Ny delägare i Steinmann

Advokatfirman Steinmann har valt in advokat Robert Bruzelius-Lidqvist som delägare med start den 1 juli.

Ny ledning vid Juridiska institutionen i Umeå

Den första juli tillträder Ulf Vannebäck som prefekt vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Tillsammans med Lena Landström och Johan Lindholm bildar han den nya ledningen vid institutionen.

Ny domstols- byggnad i Jönköping

Regeringen har gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Jönköping, som ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Byggstarten är planerad till hösten och inflyttning sker hösten 2022.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Frugan

Många nya mål väntas om vattenkraft

Regeringen har beslutat om den nationella plan som innebär att svenska vattenkraftverk ska omprövas och förses med moderna miljövillkor med början år 2022.

Foto © tomloel

Rekordmånga vill bli notarie

Intresset för att bli notarie är just nu rekordstort. Inte sedan 1990-talet har så många sökt till höstens notarietjänstgöring, visar antagnings- processen som just nu är i full gång hos Domstolsverket.

Ny delägare i Kilpatrick Townsend

Tobias Öd inträder som delägare i Kilpatrick Townsend och är verksam på byråns Stockholmskontor.

Datainspektionen granskar ABB

Myndigheten ska i ett första steg ta reda på om den är behörig att granska ett klagomål som rör ABB som är en internationell koncern.

Polisens belastnings- register är färdiggranskat

Efter att polisen under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister har Datainspektionen granskat det inträffade.

Pandemin påverkar advokatbyråerna

Coronapandemin har inneburit en ekonomisk påfrestning för många advokatbyråer visar en undersökning från Advokatsamfundet. Hälften av byråerna märker minskad ärende-tillströmning och många advokater ser en påverkan på rättssäkerheten.

Förstärkningsstyrkan med domare utökas

Förstärkningsstyrkan med domare som rycker in i domstolar som tillfälligt behöver extra resurser kommer att utökas.

Foto Rawlik Dreamstime.com

Jurister får medaljer

Flera jurister får medaljer av kungen, bland dem professorn Said Mahmoudi och advokaten Lena Frånstedt Lofalk. Även förre detta justitieministern Beatrice Ask tilldelas medalj.

Foto David Naylor

Ny ledning i Uppsala

Den 1 juli tillträder professor Anna Singer som ny dekan för Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet, samt professor Anna Jonsson Cornell och docent Hans Eklund som prodekaner.

51 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 51 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 11 juni.

Foto © Elnur

Journalist prisas av Advokatsamfundet

David Baas, journalist på Expressen, får Advokatsamfundets journalistpris för sina granskningar av extremistiska rörelser.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 11 juni utnämnt nio hovrättsråd, en chefsrådman, två rådmän och fyra kammarrättsråd.

Tullverket granskas

Personal på Tullverket har använt en app på sina mobiltelefoner som laddat upp personuppgifter i en molntjänst och dessa har på så sätt spritts utanför verket. Datainspektionen granskar nu händelsen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.




 
» Logga in automatiskt