Bli kund Annonsera
torsdag 18 augusti 2022
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 29 juni 2022,

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

VERKTYG

»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Vid halvårsskiftet träder ett antal lagar och förordningar i kraft och i regeringens sammanställning nämns följande som avser Justitiedepartementet.

- Ökad kvalitet i rättsintygen
- Stärkt konsumentskydd och modernisering av konsumenträtten
- Ett särskilt brott för hedersförtryck införs
- Nya regler för bland annat säkrande av elektronisk bevisning
- Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring

- Möjlighet till tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek införs
- Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång
- Straff för knivbrott skärps
- Skärpt straff för gravfridsbrott
- Den straffrättsliga terrorismlagstiftningen samlas i en lag

- En stärkt rättsprocess för att bryta tystnadskulturen
- Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande
- Nytt regelverk för de som utgör kvalificerade hot mot Sveriges säkerhet införs
- Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare
- Effektivare bevisupptagning inom EU

- Effektivare delgivning inom EU införs
- Samfällighetsföreningar får själva ändra andelstalen i gemensamhetsanläggningar
- Rätten till skadestånd för brottsoffer stärks
- Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar
- Nya uppgifter om den tilltalades ålder blir grund för resning

- Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter
- Regler om utvisning på grund av brott skärps
- Förbättrade förutsättningar för ett europeiskt samarbete om gränsförvaltning
- Enskilda får rätt till grundlagsskadestånd vid överträdelser av grundläggande fri- och rättigheter enligt regeringsformen
- Jämlika regler om föräldraskap införs i internationella situationer

- Stärkt skydd för barn i internationella familjemål
- Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet införs
- Ett mer effektivt och ändamålsenligt rekonstruktionsförfarande
- Hittegods i kollektivtrafiken
- En ny myndighetsstruktur införs för samhällets krisberedskap och civilt försvar

Foto Dreamstime

Nya regler om utvisning på grund av brott

Den 1 augusti skärps reglerna om utvisning på grund av brott.

Visselblåsning till IMY

Nu går det att visselblåsa till Integritetsskyddsmyndigheten om man har information om att den man arbetar för, har arbetat för, eller söker arbete hos inte följer dataskyddsreglerna.

Foto Ekobrottsmyndigheten

Ny över-direktör på Skatteverket

Juristen Fredrik Holmberg har utnämnts till överdirektör på Skatteverket.

Foto Syda Productions

Sverige intervenerar i EU-mål om Superligan

Sveriges regering deltar vid muntlig förhandling vid EU-domstolen i ett mål avseende en begäran om förhandsavgörande från en spansk domstol.

Utredning om offentliga biträden i migrationsmål

I syfte att stärka rättssäkerheten i migrationsprocessen ges en utredare i uppdrag att ta ställning till vissa frågor rörande kraven på offentiga biträden.

Hudiksvalls tingsrätt byter namn

Regeringen har beslutat att Hudiksvalls tingsrätt ska byta namn till Hälsinglands tingsrätt. Namnbytet träder i kraft den 1 november, i nära anslutning till att tingsrätten flyttar in i nya lokaler.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 3 kommentarer

Foto © tomloel

Nya domare

Regeringen har utnämnt 28 domare.

Nya delägare i Vinge

Vinge har utsett två nya delägare och sex nya counsels.

Ny prefekt på Juridiska institutionen i Uppsala

Den 1 juli 2022 tillträdde Vladimir Bastidas, docent i europarätt, som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala universitet. Han efterträder professorn i civilrätt, Bengt Domeij, som innehaft tjänsten i tre år.

Ny delägare i Baker McKenzie

Advokaten Stefan Balazs inträder som delägare i Baker McKenzie.

Nya lagar och förordningar inför halvårsskiftet

Regeringskansliet publicerar en skrift om ett antal av de nya lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt