Bli kund Annonsera
lördag 3 juni 2023
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 25 februari 2022,

Färre mål som väntar i domstolarna

Sveriges Domstolar har - trots pandemin - för andra året i rad avgjort fler mål än vad som kommer in. Den ökade digitaliseringen uppges ha varit en framgångsfaktor.

– I år är det 6.254 färre mål som väntar på att bli avgjorda, jämfört med året innan. Det i sig är mycket viktigt för enskilda och företag som väntar på avgörande, säger Thomas Rolén, Domstolsverkets generaldirektör, i ett pressmeddelande. Under 2021 kom det in 480.208 mål till landets domstolar och det avgjordes 486.382, vilket är något färre än året innan. Antal inkomna mål ligger fortfarande på en hög nivå, men ökningen har avstannat något.

Vid tingsrätterna ökade brottmål medan tvistemålen minskade. För hovrätternas del fortsatte antalet inkomna mål att öka till de högsta nivåerna under 2000-talet (sju procent).

Antalet inkomna och avgjorda mål ökade kraftigt vid Högsta domstolen under 2021 och var på de högsta nivåerna under 2000-talet.

För förvaltningsrätterna syns det framför allt en kraftig minskning av inkomna mål vid migrationsdomstolarna (14 procent), sannolikt till följd av pandemin och reserestriktioner. För kammarrätterna och Högsta förvaltningsdomstolen ökade antalet inkomna mål med fyra procent.

Digitalisering i pandemins spår

Under pandemin har domstolarna i många fall ställt om till digitala arbetssätt. Mer än 180.000 videokonferenssamtal med parter på distans ringdes till eller från förhandlingssalar, vilket är en ökning med ungefär 40 procent sedan 2020. Detta har inneburit att inte lika många förhandlingar som befaras har behövts ställas in eller skjutas fram.

– Domstolarna har tagit ett stort ansvar att lösa situationen med bibehållen rättssäkerhet under pandemin. Förtroendet för rättsväsendet förtjänas genom att driva verksamheten med hög kvalitet och utveckla den i takt med tiden och omvärldens krav, förklarar Thomas Rolén i pressmeddelandet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt