Bli kund Annonsera
måndag 20 september 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 2 september 2021,

Fler brottsmisstänkta unga än äldre

Brå-rapporten avser andel misstänkta för brott 2015-2018 bland folkbokförda personer 15 år och äldre den 31 december 2014 med inrikes respektive utrikes bakgrund. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar.

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under 2007-2018 både bland personer med inrikes och utrikes bakgrund, enligt en ny studie från Brottsförebyggande rådet, Brå.

Av Brå:s pressmeddelande framgår att störst andel brotts­misstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda.

Skillnaderna mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott uppges beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning.

Det finns till exempel en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Oförändrad överrisk

I studien ingick även att undersöka de olika studerade gruppernas så kallade överrisk att misstänkas för brott, det vill säga deras risk jämfört med en referensgrupp.

- När vi jämför de olika grupperna med referensgruppen, som utgörs av inrikesfödda personer med två inrikesfödda föräldrar, så ser vi att överrisken ligger kvar på ungefär samma nivå 2018 som 2007, säger enhetschefen David Shannon i en kommentar i pressmeddelandet.

Tre gånger vanligare

Studien visar att det är 2,5 gånger så vanligt att registreras som brottsmisstänkt för utrikesfödda som för inrikes­födda med båda föräldrarna födda i Sverige.

För inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar är det drygt tre gånger så vanligt som för inrikesfödda med båda föräldrarna födda i Sverige.  

- Även om inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar har en relativt hög överrisk, så är de en liten grupp i befolkningen, och de står för en relativt liten andel av samtliga registrerade brott, säger David Shannon.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt