Bli kund Annonsera
söndag 9 maj 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 22 februari 2021,

Domstolarna fick en halv miljon nya mål 2020

Under 2020 strömmade det in nästan en halv miljon nya mål till landets domstolar. Det är fler än någonsin och en ökning med 27 procent på fem år. Det visar årsredovisningen från Sveriges Domstolar. Samtidigt ökade användningen av videoteknik stort och bidrog till att förhandlingar kunde genomföras trots pågående pandemi.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Antalet mål som kom till landets 80 domstolar fortsatte att öka även under 2020 och landade på 491 754, fem procent fler än 2019. Migrationsmålen står för en del av de senaste årens ökning, men även utan dem syns en ökning.

Det framgår av ett pressmeddelande från Domstolsverket.

– Domstolarna har jobbat hårt, ställt om och totalt sett avgjort fler mål under året, trots pandemin. Men den här utvecklingen är förstås inte hållbar på sikt. Det kommer krävas mer resurser för att upprätthålla rättssäkerheten och minska risken för att enskilda påverkas negativt, något vi kommer återkomma till, säger Domstolsverkets generaldirektör, Thomas Rolén i pressmeddelandet.

Vid tingsrätterna ökade antalet brottmål och ärenden om företagsrekonstruktioner. Pandemin innebar också att förvaltningsrätterna fick hantera nya typer av mål, till exempel mål om stöd vid korttidsarbete och permittering.

Hack i kurvan

Tack vare betydande insatser har samtliga domstolsslag ökat antalet avgjorda mål. Det resulterade i att balanserna kunde pressas ned något under året.

– Men det kommer enbart vara ett hack i kurvan för sett över en längre period går utvecklingen åt fel håll, säger Thomas Rolén i pressmeddelandet.

Även pandemin satte press på domstolarna under året och var en bidragande orsak till att antalet inställda förhandlingar ökade för att sedan sjunka tillbaka till normala nivåer runt 20 procent mot slutet av året.

Pandemin påverkade

Samtidigt har domstolarna arbetat hårt med att ställa om, dels med olika skyddsåtgärder för att begränsa spridningen av covid-19, dels med en kraftig ökning av videokonferenssamtal i förhandlingar där det varit möjligt och med bibehållen rättssäkerhet.

I årsredovisningen för 2020 kan man också läsa om detta:

- Domstolarna avgjorde 495 816 mål. En rekordhög nivå och ökning med över 30 procent sedan 2016.

- 127 553 digitala uppkopplingar gjordes under förhandling. En ökning med 82 procent jämfört med året innan.

- Andelen inställda förhandlingar ökade från 20 till 21,9 procent.

- Under 2020 fanns 164 499 mål i balansen (icke avgjorda mål). En liten minskning jämfört med 2019 då det var 168 411.

- Arbetet med snabbförfarande i domstol byggdes ut och ännu fler domstolar kommer ansluta under 2021.

- Utökad beredskap under kvällar och helger infördes vid landets tingsrätter.

- Under 2020 drev Domstolsverket ett drygt 60-tal lokalprojekt på ett 40-tal domstolar fördelade över hela landet.

- Införandet av fasta säkerhetskontroller på flera domstolar har bidragit till ökad säkerhet. 42 domstolar har i dag kontroller.

Ny domarutnämning

Regeringen har den 6 maj utnämnt en rådman.

Så byggs framtidens domstolar

En ny arkitekturpolicy har tagits fram för Sveriges Domstolar. Den ska ligga till grund för arbetet med att skapa och bevara god arkitektur vid förhyrningar, investeringar och i förvaltning.

Foyen flyttar in i NK-huset

Foyen flyttar till ett nytt kontor med större ytor högst upp i NK-huset i Stockholm, med utsikt över Kungsträdgården.

Linklaters får ny MP

Linklaters utser Niclas Widjeskog till ny managing partner för den nordiska verksamheten med start den 1 maj 2021.

Ny styrelse i SACG

Svenska Föreningen mot Piratkopiering utsåg nyligen en ny styrelse bestående av tolv jurister.

Ny delägare i Bird & Bird

Olof Wetterling lämnar MAQS och blir ny delägare i Bird & Bird.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt