Bli kund Annonsera
söndag 24 januari 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 8 januari 2021,

Sju nya delägare i MSA

Mannheimer Swartling har utsett sju nya delägare.

Rickard Carrick ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Malmö. Han har särskilt fokus på transaktioner inom Life Science och Technology och började på byrån 2011. Han har en jur kand samt ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.

Maria Holme ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hennes arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner och strukturfrågor. Hon började på byrån 2012 och har en jur kand från Lunds universitet.

Aleksander Ivarsson ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Publik M&A och Aktiemarknad och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Han är specialiserad på aktiemarknadsrätt och arbetar med alla typer av publika företagstransaktioner. Aleksander började på byrån 2010 och har en jur kand från Lunds universitet.

Daniel Khayyami ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han är specialiserad inom finansjuridik, med särskilt fokus på svenska och internationella finansieringstransaktioner av olika slag, rådgivning kring strukturfrågor samt omstruktureringar i samband problemkrediter. Daniel började på byrån 2013 och har en jur kand från Uppsala universitet.

Caroline Perlström ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Miljörätt och tjänstgör vid byråns kontor i Göteborg. Hon arbetar bland annat med tillståndsprövningar av verksamheter, ansvar för efterbehandling av förorenade områden och miljörättsliga frågor i samband med transaktioner. Caroline började på byrån 2010 och har en jur kand från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Jon Rastad ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Företagsöverlåtelser och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Hans arbete omfattar rådgivning vid M&A-transaktioner samt löpande bolagsrättslig rådgivning. Jon började på byrån 2011 och har en jur kand från Stockholms universitet.

Robin Rylander ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp för Tvistlösning och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han bistår klienter i alla faser av en tvist – från tidiga processlägesbedömningar och framställande av krav, till förlikningsförhandlingar och förfaranden inför domstolar och skiljenämnder. Robin började på byrån 2011 och han har en jur kand från Uppsala universitet.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt