Bli kund Annonsera
lördag 26 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 1 juli 2020,

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2020 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Regeringskansliet presenterar i ett dokument en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som trätt i kraft under första halvåret 2020. Här presenteras några exempel.

Finansdepartemenet
- När betalningsalternativ presenteras i e-handeln får kreditalternativ inte visas först
- Taket höjs för uppskovsbelopp vid avyttring av privatbostad
- Den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus utan krav på bygglov utökas till 30 kvm
- Ny uppgiftsskyldighet införs för rådgivare och användare av rapporteringspliktiga arrangemang

Justitiedepartementet
- Brottsbekämpande myndigheter får använda hemlig dataavläsning
- Stärkt sekretesskydd för hotade personer och snabbare handläggning av vissa hyrestvister
- Straffen skärps för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång
- Samarbete mellan svenska och norska insatsgrupper i krissituationer utökas

Socialdepartementet
- Förbättringar för barn inom psykiatrisk tvångsvård
- Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) får i uppgift att samordna föräldrautbildningen för adoptivföräldrar
- Samtliga hjälpmoment ger rätt till personlig assistans när det gäller andning och måltider i form av sondmatning
- Tidigare beslut om vårdbidrag kan förlängas
- Rehabiliteringsersättning införs vid tillfällig sjukfrånvaro från arbetslivsinriktad rehabilitering

Lagar och förordningar med anledning av spridningen av covid-19
-
Sänkt anståndsavgift och möjlighet att återkalla tillfälliga anstånd
- Förmån av fri parkering och gåvor till anställda blir tillfälligt skatte- och avgiftsfria
- Stödet vid korttidsarbete stärks tillfälligt och ytterligare kontrollåtgärder införs
- Omställningsstöd ges till företag som fått minskad omsättning på grund av nya coronaviruset

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Foto Andrey Popov

Nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt

Nu inleds arbetet med att bygga om det gamla Myntverket till nya lokaler för Eskilstuna tingsrätt.

Åklagaruttalande om Palmemordet utreds

JO har beslutat att utreda ett antal rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen som ägde rum i juni.

Foto Juergen Priewe

Nya domarutnämningar

Regeringen har utnämnt rådmän i tingsrätter och en tillförordnad kammarrättspresident.

Misstänkta får försvarare kvällstid

Nu kommer misstänkta att kunna få besked om offentlig försvarare även på kvällstid. Från och med den 1 september, inför landets tingsrätter kvällsberedskap.

Klargörande om personuppgifter

Europeiska dataskyddsstyrelsen har tagit fram en vägledning som klargör gränsdragningen mellan personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden och som tydliggör vilka följderna blir av att ha en av dessa roller.

Foto Vitaliy Pakhnyushchyy

Nya mål efter lagen om stöd vid korttidsarbete

De som får avslag på sin ansökan om stöd vid korttidsarbete av Tillväxtverket kan överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Ny professor i arbetsrätt

Petra Herzfeld Olsson har befordrats till professor i arbetsrätt vid Stockholms Universitet.

Foto Andrea De Martin

52 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 52 nya advokater och 26 advokater har lämnat samfundet.

Lars Arrhenius blir DO

Regeringen har beslutat att utse Lars Arrhenius till ny DO och myndighetschef för Diskrimineringsombudsmannen.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt