Bli kund Annonsera
fredag 25 september 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 7 januari 2020,

Nya regler vid årsskiftet

Vid årsskiftet träder ett antal lagar och förordningar i kraft.

Regeringen har presenterat en sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft vid årsskiftet 2019/2020 och här följer några exempel.

- Anställningsskyddet förlängs tills arbetstagaren fyllt 68 år

- Barnkonventionen blir svensk lag

- Nya regler för att lösa tvister om tolkning och tillämpning av skatteavtal inom EU

- Den så kallade värnskatten avskaffas

- Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag från 50.000 kronor till 25.000 kronor

- Fortsatt och utbyggd försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som omfattar hela Stockholmsområdet

- Enklare för brottsbekämpande myndigheter att sätta upp kameror

- Straffet för mord skärps

- Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning

- Andning blir ett grundläggande behov som kan ge rätt till personlig assistans

- Tydligare avskrivningsmöjlighet för vissa som har studielån och låga inkomster

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt