Bli kund Annonsera
onsdag 5 augusti 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 14 december 2016,

Nya domare

Regeringen har utnämnt 25 nya domare.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Regeringen har utnämnt biträdande säkerhetspolischefen Johan Sjöö att vara hovrättslagman i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Lagmannen Gudrun Antemar har utnämnts att vara lagman i Stockholms tingsrätt.

Planeringsdirektören Karin Nacke har utnämnts att vara lagman i Jönköpings tingsrätt.

Chefsrådmännen Ragnar Palmkvist och Ulrika Carlehäll har utnämnts att vara chefsrådmän i Stockholms tingsrätt.

Hovrättsrådet Björn R. le Grand har utnämnts att vara hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Rådmännen Lars Lindblad och Catharina Månsson har utnämnts att vara hovrättsråd i Hovrätten över Skåne och Blekinge.

Expeditions- och rättschefen Rikard Jermsten och kammarrättsrådet tillika vice ordföranden Annica Lindblom har utnämnts att vara kammarrättslagmän i Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrättsrådet tillika vice ordföranden Peter Lif har utnämnts att vara kammarrättslagman i Kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrättsråden Cecilia Silfverhjelm och Pär Hemmingsson har utnämnts att vara kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Kammarrätten i Stockholm.

Rådmännen Silja Klint och Ann-Charlotte Borlid har utnämnts att vara kammarrättsråd i Kammarrätten i Göteborg.

Kanslirådet Karl-Henrik Bucht, kanslichefen Annica Hellström, kanslirådet Petra Andersson, justitiesekreteraren Erik Mellstrand, tf. rådmannen Katerina Petkovska samt rättssakkunniga Fredrik Bergius och Terese Danielsson har utnämnts att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Stockholm.

Rådmannen Susanna Pohl Söderman har utnämnts att vara rådman i Förvaltningsrätten i Uppsala.

Rådmannen Marika Ericson och rådmannen Stefan Olsen Siri har utnämnts att vara rådmän i Förvaltningsrätten i Karlstad.

1 TIDIGARE KOMMENTAR
Anonym
28 juli 2020 18:10

Svenskt domstolssystem är genomkorrupt! Nedtystande bakom stängda dörrar, inga resonemang, ingenting! Sådan arrogans!

Anmäl inlägg för olämpligt innehåll

Nya lagar i augusti

Den 1 augusti försvinner kravet på tillstånd för kamerabevakning i vissa situationer och nya regler börjar gälla med syftet att förbättra informationsutbytet mellan polis och socialtjänst.

Foto Roland Magnusson

Svensk seger i nordisk juristtävling

Det blev svensk vinst för sex studenter vid Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet i årets omgång av den "Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna".

En ny domare utnämnd

Regeringen har den 30 juni utnämnt Monica Lagerqvist Nilsson att vara tekniskt råd i tingsrätterna.

Foto Roland Lundgren

Dom mot Kinaambassa-dör överklagas inte

Åklagarna har beslutat att inte överklaga domen från Stockholms tingsrätt om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt.

Foto © Mikael Damkier Dreamstime.com

Juridiska problem med digital vård

I en ny rapport visar Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i juridik vid Stockholms universitet, på ett antal svårigheter med dataskydd för digitala vårdtjänster.

Foto designtock

JO utreder kommuners utlämnande av coronauppgifter

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

Advokat blir expert i miljöutredning

Tove Andersson, partner och specialist inom miljörätt vid Setterwalls, har förordnats av Miljödepartementet att vara expert i Utredningen om översyn av artskyddsförordningen.

Särskilt sändebud mot organiserad brottslighet

Juristen och före detta ambassadören Håkan Jevrell har utsetts till regeringens särskilda sändebud mot organiserad brottslighet.

Foto Andrey Popov

Ny generaldirektör för Domstolsverket

Kammarrättspresidenten Thomas Rolén har utsetts till generaldirektör för Domstolsverket, en tjänst han tidigare innehaft 2005-2007.

Byggstart för Hudiksvalls tingsrätt

Projektet med ny- och ombyggnation av domstolen i Hudiksvall kommer att starta i september och beräknas vara slutfört 2022.

Foto Patrik Svedberg

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2020 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Mats Melin leder coronakommissionen

Ordförande i den kommission som ska granska Sveriges hantering av coronapandemin blir före detta justitierådet Mats Melin.

Ny delägare i Steinmann

Advokatfirman Steinmann har valt in advokat Robert Bruzelius-Lidqvist som delägare med start den 1 juli.

Ny ledning vid Juridiska institutionen i Umeå

Den första juli tillträder Ulf Vannebäck som prefekt vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. Tillsammans med Lena Landström och Johan Lindholm bildar han den nya ledningen vid institutionen.

Ny domstols- byggnad i Jönköping

Regeringen har gett klartecken för en ny domstolsbyggnad i Jönköping, som ska inrymma Göta hovrätt och Kammarrätten i Jönköping. Byggstarten är planerad till hösten och inflyttning sker hösten 2022.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Foto Frugan

Många nya mål väntas om vattenkraft

Regeringen har beslutat om den nationella plan som innebär att svenska vattenkraftverk ska omprövas och förses med moderna miljövillkor med början år 2022.

Foto © tomloel

Rekordmånga vill bli notarie

Intresset för att bli notarie är just nu rekordstort. Inte sedan 1990-talet har så många sökt till höstens notarietjänstgöring, visar antagnings- processen som just nu är i full gång hos Domstolsverket.

Ny delägare i Kilpatrick Townsend

Tobias Öd inträder som delägare i Kilpatrick Townsend och är verksam på byråns Stockholmskontor.

Datainspektionen granskar ABB

Myndigheten ska i ett första steg ta reda på om den är behörig att granska ett klagomål som rör ABB som är en internationell koncern.

Polisens belastnings- register är färdiggranskat

Efter att polisen under en period skickat ut felaktiga utdrag ur sitt belastningsregister har Datainspektionen granskat det inträffade.

Pandemin påverkar advokatbyråerna

Coronapandemin har inneburit en ekonomisk påfrestning för många advokatbyråer visar en undersökning från Advokatsamfundet. Hälften av byråerna märker minskad ärende-tillströmning och många advokater ser en påverkan på rättssäkerheten.

Förstärkningsstyrkan med domare utökas

Förstärkningsstyrkan med domare som rycker in i domstolar som tillfälligt behöver extra resurser kommer att utökas.

Foto Rawlik Dreamstime.com

Jurister får medaljer

Flera jurister får medaljer av kungen, bland dem professorn Said Mahmoudi och advokaten Lena Frånstedt Lofalk. Även förre detta justitieministern Beatrice Ask tilldelas medalj.

Foto David Naylor

Ny ledning i Uppsala

Den 1 juli tillträder professor Anna Singer som ny dekan för Juridiska fakulteten vid Uppsala Universitet, samt professor Anna Jonsson Cornell och docent Hans Eklund som prodekaner.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt