Bli kund Annonsera
torsdag 22 april 2021
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 6 april 2021,

Lindahl biträdde Swedencare vid förvärvet av Rx Vitamins

Lindahl har agerat legal rådgivare till Swedencare i samband med förvärvet av det amerikanska bolaget RxV Enterprises Corp. med dess helägda dotterbolag Rx Vitamins Inc.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Köpeskillingen för Rx Vitamins uppgår totalt till cirka 200 miljoner kronor och erläggs genom en kontantlikvid om cirka 160 miljoner och en riktad nyemission om totalt 95.542 aktier i Swedencare till säljaren vid tillträdet, som skedde den 1 april.

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Swedencares produktfamiljer säljs idag i cirka 50 länder genom ett globalt distributionsnät omfattande egna dotterbolag i Frankrike, Spanien, Grekland, Irland, Norden, Storbritannien och USA samt ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet Secare.

Rx Vitamins grundades 1998 och är inriktat på att erbjuda högkvalitativa djurhälsoprodukter till veterinärsektorn. Kundbasen hos Rx Vitamins är framförallt veterinärkliniker som beställer direkt kompletterat med viss försäljning till specialiserade lokala distributörer i USA. Rx Vitamins säljer även på export till ett tiotal marknader samt har ett mindre sortiment av kosttillskottsprodukter på humansidan.

Lindahls team bestod av Johan Herrström, Pernilla Skoglösa, Pontus Söderberg, Axel Siesjö (M&A) samt Christian Sundén (IP). Lindahl assisterades i förvärvet av Wiggin and Dana i New York, medlem i samma globala nätverk som Lindahl, TerraLex.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 22 april utnämnt en hovrättslagman och tre chefsrådmän.

38 nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 38 nya ledamöter vid sitt sammanträde den 16 april.

Foto Wavebreakmedia

Elva nya domare

Regeringen har 15 april utnämnt elva nya domare.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 8 april utnämnt fem rådmän och två tekniska råd.

Höjt anslag till domstolar

Regeringen har beslutat att höja anslaget till Sveriges Domstolar med 50 miljoner kronor.

Ny delägare i Baker McKenzie

Sibel Yilmaz tillträder som ny delägare på Baker McKenzie den 3 maj.

Pandemins påverkan på rättsväsendet

Brottsförebyggande rådet har idag publicerat en rapport där man undersökt hur rättsväsendets arbete med att utreda och klara upp anmälda brott har påverkats av den pågående pandemin.

Foto Igor Stevanovic

Ökat förtroende för domstolarna

När förtroendet för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag mäts placerar domstolarna sig på en fjärde plats i kategorin samhällsinstitutioner.

Nygamla medarbetare till Astra advokater

Anders Thylin anslöt till Astra Advokater vid årsskiftet och tillsammans med Anders Fernlund förstärks byråns kompetens inom området franchising.

Storbyrå och åklagare populär arbetsplats

På första plats i en stor undersökning bland juriststudenter om den populäraste arbetsplatsen, hamnar i år Mannheimer Swartling och på andra plats Åklagarmyndigheten.

Foto Wavebreakmedia

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 18 mars utnämnt 17 nya domare.

61 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 61 advokater och 39 advokater lämnar samfundet.

Foto Wavebreakmedia

Nytt medlingskollegium

Medlingskollegiet är ett nätverk för advokater och biträdande jurister, som är eller önskar bli medlare, partsombud eller allmänt intresserade av medling som tvistlösningsmetod.

Nya domare

Regeringen har den 11 mars utnämnt tre rådmän.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt