Bli kund Annonsera
onsdag 2 december 2020
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 9 november 2020,

Baker McKenzie biträdde vid företrädesemission

Baker McKenzie var legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Pareto Securities vid PledPharmas förvärv av Rare Thyroid Therapeutics och fullt garanterade företrädesemission om cirka 200 miljoner kronor

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

PledPharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag med en integrerad läkemedelsutvecklingskompetens som fokuserar på att förbättra behandlingen av allvarliga sjukdomstillstånd med stort medicinskt behov. Företrädesemissionen tillför PledPharma cirka 200 miljoner SEK före kostnader relaterade till företrädesemissionen.

Rare Thyroid Therapeutics är ett privatägt kliniskt läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Stockholm, specialiserat på behandlingar av ovanliga sjukdomar kopplade till rubbningar i sköldkörtelhormonsignalering.

Syftet med förvärvet är att skapa ett nytt bolag fokuserat på utveckling av särläkemedel, inriktat på både utveckling och kommersialisering av behandlingar mot sällsynta sjukdomar.

Emissionslikviden kommer att användas till att finansiera utvecklingen av särläkemedelskandidaterna Emcitate och Aladote fram till marknadsgodkännande samt initiala kommersiella förberedelser.

ABG Sundal Collier och Pareto Securities agerade finansiella rådgivare i samband med förvärvet och Joint Bookrunners i samband med företrädesemissionen. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till ABG Sundal Collier och Pareto Securities. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Stefan Balazs, Ian Gulam och Johanna Flink.

Överföring av person- uppgifter till tredje land granskas

Datainspektionen inleder sex granskningar som rör överföringar av personuppgifter till tredje land med anledning av klagomål från intresseorganisationen None of Your Business.

Professor Håkan Andersson tilldelas Thuréus-priset

Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala delar ut Thuréus-priset till Håkan Andersson, professor i civilrätt med inriktning på skadeståndsrätt.

Visir införs på tingsrätt

Nästan alla Sveriges tingsrätter genomför åtgärder på grund av smittspridningen. I Södertörns tingsrätt ska rättens ledamöter börja använda visir under förhandling.

Sju nya delägare i Lindahl

Advokatfirman Lindahl tar vid årsskiftet in sju jurister som delägare på byrån.

Ny HFD-hemsida på engelska

Högsta förvaltningsdomstolens rättspraxis finns nu att ta del av på engelska.

28 nya advokater

Advokatsamfundet har antagit 28 advokater och 16 advokater har lämnat samfundet.

Nya domare

Regeringen har den 12 november utnämnt nya hovrättsråd, chefsrådmän, rådmän och tekniska råd.

Två nya delägare till DLA Piper

Anna Berntorp och Joséphine Tessmar blir i maj nästa år delägare i DLA Piper.

Foto Simon Gunnarsson

Många vill läsa juridik

Ansökningstiden för studier på universitetet i vår har stängt och rekordmånga har sökt. I Lund är Juristprogrammet det populäraste programmet, med flest förstahandssökande och även när det kommer till fristående kurser ligger juridik i topp.

Ny delägare i Baker McKenzie

Erik Forsin ansluter som delägare i Baker McKenzie, och gruppen dispute resolution, och kommer närmast från DLA Piper.

HD:s webbplats på engelska

Nu finns Högsta domstolens webbplats även i engelsk översättning, i syfte att göra den tillgänglig för internationella intressenter.

Nya domarutnämningar

Regeringen har den 14 oktober utnämnt fyra rådmän.

Ny vägledning ska stärka barns rättigheter

I år blev barnkonventionen lag i Sverige och för att stärka barns rättigheter på nätet har Barnombudsmannen, Statens medieråd och Datainspektionen gemensamt tagit fram en vägledning för aktörer som ansvarar för sociala medier, spel och andra digitala miljöer.

Systrar driver byrå

År 2010 startades Krzymowski Juristbyrå av tre systrar. Efter att de utsetts till ledamöter av samfundet har juristbyrån övergått till Krzymowski Advokater.

Foto Inbj

Nya domare

Regeringen har den 8 oktober utnämnt två hovrättsråd, sex rådmän och ett hyresråd.

Foto Claes Leandersson/Domstolsverket

Ökat förtroende för domstolarna

Svenska folkets förtroende för Sveriges Domstolar fortsätter att öka. Det visar den senaste Nationella trygghetsundersökningen från Brå.

Nya advokater

Styrelsen för Sveriges advokatsamfund antog 35 nya ledamöter vid sitt senaste möte.

Foto © Elnur

Pakistansk advokat får juristpris

Den pakistanska advokaten och medborgarrättsaktivisten Hina Jilani tilldelas Stockholm Human Rights Award 2020.

InfoTorg - Juridik - Kommentar 1 kommentar

Datainspektionen blir Integritetsskydds- myndigheten

Den 1 januari byter Datainspektionen namn och blir Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Ny GD för Domstolsverket

Thomas Rolén tillträder som ny generaldirektör för Domstolsverket.

Nya domare

Regeringen har den 17 september utnämnt två rådmän och två tekniska råd.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt