Bli kund Annonsera
onsdag 21 augusti 2019
Mitt i juridiken
Mitt i juridiken
Läs direkt!
Publicerad: 26 mars 2019,

Studie om skatternas roll för hållbar utveckling

Vilken koppling finns det mellan skatter, mänskliga rättigheter, jämställdhet och FN:s globala mål för hållbar utveckling? Örebroforskaren Cristina Trenta har fått forskningsmedel från Torsten Söderbergs Stiftelse för att bidra med kunskap om skatternas roll för hållbar utveckling.

VERKTYG

»
Skriv ut
»
Tipsa en vän
»
Skriv kommentar

Cristina Trenta, docent och forskare i rättsvetenskap vid Örebro universitet, har beviljats 858.500 kronor från Torsten Söderbergs Stiftelse.

Anslaget ska finansiera projektet "Det nya EU-samförståndet om utveckling: hållbarhet och skatterättens roll".

Syftet med projektet är att studera hur FN:s globala mål för hållbar utveckling utformar den roll som skatterätten spelar för att uppnå hållbar utveckling.

- Skattelagen är ett verktyg som vi kan använda för att finansiera hållbar utveckling och det finns en medvetenhet om detta både på EU-nivå och internationellt, säger Cristina Trenta i en kommentar i universitetets pressmeddelande.

Mänskliga rättigheter, som också omfattar politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män, är en av kärnfrågorna inom ramen för FN:s globala mål för hållbar utveckling.

- Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för hållbar utveckling och jag hoppas att min studie ska öka förståelsen om länken mellan skatter, mänskliga rättigheter och jämställdhet.

Skattelagar och mänskliga rättigheter

Cristina Trenta ska även titta på hur korruption, skattesmitning, olagliga finansiella flöden, skatteparadis och aggressiv skatteplanering över hela världen påverkar de ekonomiska möjligheterna att upprätthålla mänskliga rättigheter.

- Mänskliga rättigheter och jämställdhet innebär en kostnad men de förknippas inte med skattelagar. Om staten inte kan finansiera jämställdhet och mänskliga rättigheter så blir det svårt att upprätthålla eller förverkliga dem. Det finns därför en direkt koppling mellan skattebrott och kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive de för kvinnor och barn.

Studien startar i januari 2019 och ska pågå i 18 månader och avsikten är att den ska resultera i en bok.

- Jag vill öka medvetenheten om skatternas roll för hållbar utveckling och jämställdhet hos politiker, inom akademin och myndigheter. Skattesystemen behöver ses på ett mer kritiskt sätt.

Sanktionsavgift för ansiktsigenkänning

Datainspektionen utfärdar en sanktionsavgift på 200.000 kronor för en skola som på prov har använt ansiktsigenkänning via kamera för att registrera elevers närvaro.

Längre handläggnings-tider i Svea hovrätt

På grund av bland annat besparingskrav har Svea hovrätts handläggningstider de senaste åren blivit allt längre och denna utveckling ser ut att fortsätta framöver. På sikt kan det handla om kraftigt ökade handläggningstider.

Legalworks anställer fastighetsexpert

Legalworks har nyligen rekryterat fastighetsexperten Sofia Wrååk.

Miljonbelopp för studie om marknadsmissbruk

Helene Andersson vid juridiska fakulteten i Stockholm har tilldelats 1,4 miljoner kronor för ett forskningsprojekt om EU:s marknads-missbruksförordning.

Ny advokat till Dahlgren & Partners

Advokat Isabella Hugosson ansluter till Dahlgren & Partners, som hon var med och startade 2015.

Foto Tatiana Savvateeva Dreamstime.com

Bengt Domeij ny prefekt på Juridicum

Bengt Domeij, professor i civilrätt, har tillträtt som ny prefekt för Juridiska institutionen vid Uppsala Universitet.

Viss ökning av antalet anmälda brott

Under första halvåret 2019 anmäldes totalt 757.000 brott, vilket är en procent fler än under motsvarande period föregående år. Det framgår av ny statistik från Brottsförebyggande Rådet.

Kamerabevakning på LSS-boende granskas

Datainspektionen ska utreda om Gnosjö kommun gör rätt som kamerabevakar en persons rum på ett LSS-boende.

Foto EU-domstolen

Nils Wahl utses till ny svensk EU-domare

Vid ett möte i Bryssel beslutade EU-medlemsstaternas regeringar slutligen att utse Nils Wahl till ny domare i EU-domstolen.

Foto Juergen Priewe

Nya regler vid halvårsskiftet

Kring halvårsskiftet 2019 börjar ett antal nya lagar och förordningar att gälla.

Jag vill ha daglig bevakning av juridiska
nyheter från InfoTorg Juridik.
 
E-post: 
 
 
 
OBS! Om du loggar in kan du lägga upp ett
personligt urval för ditt Nyhetsbrev.
 
Logga in och lägg upp ett Nyhetsbrev.
 
» Logga in automatiskt